DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Hizmetlerimiz
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiparaktivite Bozukluğu (DEHB), bireyin yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan dikkat sorunları, aşırı hareketlilik ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur.

Çocukta zaman zaman ve belirli ortamlarda gözlenen, hareketlilik ve dikkat sorunlarına ilişkin belirtiler bu tanıyı koymak için yeterli değildir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite tanısını koyabilmek için farklı ortamlarda ortaya çıkan birçok bulguya ihtiyaç vardır.

Çocuğun sadece ders çalışırken çok konuşması, sadece evde hareketli olması veya sadece bazı arkadaşları ile oyun oynarken hırçın olması veya dikkat sorunu yaşaması bu tanıyı koymak için yeterli değildir.

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan DSM 5’e tanı kriterlerine göre (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders/ Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çocuklarda üç şekilde görülebilir.

 • Dikkat Eksikliği
 • Hiperaktivite ve Dürtüsellik
 • Her ikisi birden

Aşağıdaki bulgulardan; çocuklarda 6 ya da daha çok, 17 yaş sonrası için ise en az 5 bulgu olması gerekir.

Dikkat Eksikliği
 • Sıklıkla dikkatini toplamada başarısızdır ve sürekli hata yapar,
 • Bir işi yaparken dikkatini sürdürmekte sıkıntı yaşar,
 • Karşıdakini dinlemiyormuş gibi görünür,
 • Okul veya işe ait görevleri yapmakta ve verilen yönergeleri izlemekte güçlük çeker,
 • Görev ve aktivitelerde organizasyon problemi yaşar,
 • Zihinsel efor gerektiren işlerden kaçınır ya da bu işleri yapmaktan istemez,
 • Gerekli eşyalarını kaybeder, yapması gereken görevleri unutur.
 • Kolayca dikkati dağılır,
 • Günlük işlerini unutur.

 • Hiparaktif-dürtüsel
 • Elleri, ayakları kıpır kıpırdır,
 • Belirli bir süre oturmada zorlanır,
 • Uygun olmayan ortamlarda bile; çocukken koşar, tırmanır, ergenlik veya yetişkinlik yıllarında yerinde duramaz,
 • Bir işi yaparken sessiz olmakta zorluk yaşar,
 • Motor takılmış gibidir veya düz duvara tırmanırcasına hareketlidir,
 • Çok konuşur,
 • Karşıdaki kişi henüz sorusunu bitirmeden cevap verir,
 • Sırayla yapılan işlerde veya bekleme gerektiren durumlarda sıkıntı yaşar,
 • Başkalarının sözünü sıklıkla keser.

 • Birleşik : dikkat eksikliği ( hipearktif-dürtüsel)
 • Yukarıda her iki gruptaki bulgulara bir arada rastlanabilir.

 • Yukarıda belirtilen bulgular; geçici olmamalı, bir hastalık, ilaç veya özel bir duruma-çevreye bağlı olarak ortaya çıkmamalıdır.

 • Israrla devam etmeli ve/veya giderek artmalı
 • Öğrenme becerilerini etkilemeli
 • Uyum sorunları yaratmalı

 • Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuğun yaşının büyümesi ile DEHB bulgularında azalma olduğunu göstermektedir. Bu durumu şöyle açıklamak mümkün; bu belirtiler ile yaşayan birey çeşitli stratejiler geliştirerek durum ile baş etmeyi öğrenmeye başlıyor.

  Örneğin; hiperaktivite tanısı almış veya bulgularına sahip bir çocuk, 15 yaşına geldiğinde katıldığı bir organizasyonda kapıya yakın yerlerde oturmayı tercih ediyor. Böylece istediği zaman dışarı çıkıyor ve sonrasında geri gelerek etkinliğe kaldığı yerden devam ediyor. Ya da yaşla birlikte artan toplumsal roller ve kurallar bireyin dürtülerini kontrol etmesi yönünde baskı oluşturuyor. Sonuç olarak DEHB bulgularıyla yaşamayı öğreniyorlar.

  Ancak dağınıklık, düzensizlik, dalgınlık, bir görevi yaparken hayal kurma , akademik başarıda düşme, tutarsızlık , sakarlık, koordinasyon güçlükleri ,bellek (hafıza) sorunları ,uyku sorunları ,sosyal ilişki sorunları ,saldırgan davranışlar , kendine güven ve özsaygının azalması gibi baş edilmesi gereken önemli sorunlara sebep olduğu unutulmamalıdır.

  Çocuğunuzu “hiperaktif ve dikkat eksikliği” olan bir çocuk olarak etiketlemek yerine, bir uzmana başvurun. Aynı tanı için farklı bulgulara bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri olduğunu unutmayın.

  Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı Nedir?

  Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, Almanya Bremen Üniversitesi’nde Nöropsikolojik tabanlı bir program olarak geliştirilmiştir.

  Bu Program Öğrenme Psikolojisi ve Nöropsikolojik temellere dayanmaktadır.

  Kimlere Uygulanır; 7-14 yaş çocukların dikkat ve ilgili tüm yürütücü işlevlerini etkili bir biçimde iyileştiren bireysel ve grup eğitim programıdır. Çocuklar tarafından eğlenceli biçimde, yaş gruplarına uygun çalışmalarla desteklenmiştir.

  Program Amacı :

  Bu programın bütün oturumlarında, kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun aşağıdaki dikkat işlevlerini etkili biçimde iyileştirmesi ve geliştirilmesi hedeflenir.

 • SEÇİCİ DİKKAT; Birden çok uyarıcı arasında, dikkati sadece istenen uyarıcıda yoğunlaştırabilmek.
 • BÖLÜNMÜŞ DİKKAT; Aynı anda birden fazla görevi yapabilmek.
 • ODAKLANMA; İç ve dış uyaranlardan etkilenmeden dikkati tek bir işe odaklayabilme.
 • ZAMANLAMA; Yapılması gereken etkinliği, belirli bir süre içerisinde tamamlayabilme.

 • Programın Etkisi:

 • Programda beynin sistematik olarak artan düzeyde çoklu uyaranlarla karşılaştırılarak, bilişsel fonksiyonların seviyesi arttırılır.
 • Program ile beyinde yeni aktif çözümler oluşturulur, eskiyen/hatalı çözümler yenilenir.

 • ATTENTIONER EĞİTİMİ NASIL UYGULANIR?

 • Bireysel veya grup olarak uygulanır.
 • 15 oturumdan oluşur; her oturum 40- 60 dakikadır. Her oturum iki etkinliği ve bir ev ödevini içerir.
 • Günlük hayatta karşılaşılan sorunlar birebir çalışmada yapılandırılmış olarak ele alınır.
 • Yapılandırılmış egzersizler ve etkinliklerle birey desteklenir böylece motivasyon artmış olur.
 • Ödül sistemi ile davranış düzenlemesi ve başarı motivasyonu desteklenir.
 • Çocuklara uygun figürler kullanılarak çalışma somutlanır. ( Ejderha Tayfun).
 • Ek olarak uygulanabilecek olan 4 ebeveyn oturumu, öğrenilen stratejilerin günlük hayata aktarımını sağlar.
 • Uzmanlarımızdan Randevu Alınız!

  0322 457 47 00